Български English Руский

Главно Меню

Био продуктите притежават естествен вкус и аромат и са по-богати на минерали, витамини и антиоксиданти от обикновените хранителни продукти. Те се произвеждат съобразно строги биологични принципи, поддържащи разнообразието на биологичните видове, спестяващи енергия, разумно управляващи природните ресурси и не замърсяващи околната среда. За да получат сертификат за био продукция, фермерите не употребяват изкуствени торове и опасни пестициди, токсини и химикали при отглеждането и обработката на продуктите.