Нашият ангажимент към качеството и прозрачността е отразен в нашите сертификати. С удовлетворение ви представяме нашите акредитации и лицензии, които потвърждават съответствието ни с високи стандарти и най-добрите практики в индустрията. Вярваме, че нашите сертификати са отражение на нашата постоянна стремежност към експертност и професионализъм във всяко предоставено от нас обслужване.

ЗП Николай Халачев Сертификат
Органик Комерс Сертификат