Фирмата разполага с голям набор от специализирани и модернизирани машини необходими за извършване на основните процеси по сушене и преработка на добитите суровини :

 • Камерна сушилня на природен газ снабдена с автоматизирано табло за управление.
 • Колички и леси от неръждаема стомана за сушене
 • Машини за обрухване на сухи стръкове и листа
 • Дробилка за отстраняване на дръжки от плодове
 • Трошачка за кестени и други плодове
 • Машини за рязане на сурови плодове и зеленчуци на шайби или кубчета
 • Машина за производство на плодови брашна и фино смлени билки
 • Линия за  производствено на шипкови люспи
 • Машина за гилотинно рязане на билки с голяма прецизност и висока  производителност
 • Линия за транспортиране и обезпрашаване
 • ЗИГ ЗАГ сепаратор
 • Ситови калибратори
 • Транспортни ленти
 • Балираща машина
 • Машина за почистване на оборудването със суха пара