Заедно с производството и преработката на сухи билки, произвеждаме и нашите билкови брашна. Продукт с голяма стойност за човешкото здраве. Благодарение на раздробеният си вид полезните съставки се извличат значително по-бързо и по-лесно.