Историята на билките по Българските земи е древна и богата и заема значимо място в народната медицина, културата и традициите на България.Нашите земи са изключително благоприятни за развитието и разнообразието на лечебни растения поради своето географско положение, климат и почви.

В древността билките са били използвани не само за лечение на различни болести, но и в ритуали и обреди.

През Средновековието, в манастирите, които са били центрове на образование и медицина, знанието за билките получава нов тласък. Монасите са съхранявали древни текстове, включително такива, посветени на лечебните растения. Те също така експериментират и записват своите наблюдения, допринасяйки за разширяването на знанията за лечебните свойства на различни билки.

В новото време, интересът към билките и тяхното използване продължава да расте. България става лидер в производството и износа на билки.